FAQ – nejčastější otázky a odpovědi

Instalace, první spuštění a soukromí

V současnosti je aplikace SOiKA dostupná pro telefony se systémem Android verze 5.0 a vyšší.
Podporovány jsou pouze zařízení s androidem verze 5.0 nebo novějším. Pro funkčnost ve verzi nižší než 5.0 bychom bohužel nemohli nabídnout některé funkcionality.
V aplikaci jsou zaznamenávány pouze informace o pádech.
Uživatel se do aplikace přihlásí pomocí existujícího Google účtu. Tento účet pak bude využíván i pro emailovou komunikaci.
Při instalaci aplikace si uživatel vybere zájmovou oblast (obec) pro kterou chce hlášení zadávat. Oblast je možno v nastavení kdykoliv změnit.
Ano, v nastavení aplikace je možné změnit oblast hlášení.
V současnosti je k dispozici česká a slovenská lokace aplikace SOiKA.
Aplikaci je možno používat offline k prohlížení nahlášených závad. Pro nahrání závady je potřeba internetové připojení.

Práce s aplikací

Ano, k vámi vytvořené závadě je možno připojit jednu nebo více fotografií.
Uživatel uvidí jak závady, které sám vložil, tak i závady ostatní, které jsou viditelné pro veřejnost.
Přihlašování probíhá při prvním spuštění aplikace, kdy je nutné se přihlásit pomocí Google účtu. Informace jsou využívány pro personalizování obsahu a pro další případnou komunikaci pracovníků úřadu s uživatelem aplikace při odstraňování nahlášené závady.
Jednotlivé závady jsou tříděny do předem definovaných kategorií, které upřesní, o jakou závadu se jedná. Je předdefinovaných dvanáct kategorií a to zeleň, vandalismus, veřejné osvětlení, obecní hlášení, parkoviště, vodovody a kanalizace, silnice, chodník, mobiliář, černá skládka, hřiště a autovrak. Každá kategorie má vytvořenou vlastní mapovou ikonu.
Pomocí stavu hlášení se jednotlivé závady třídí podle toho, v jaké fázi řešení se zrovna nachází. Třídí se závady dle stavu vloženo, přijato, v řešení, vyřešeno a nevyřešeno. O změně stavu je uživatel, který danou závadu vložil informován emailem. Každý stav hlášení má v mapě definovanou barvu, aby bylo na první pohled poznat, v jaké fázi řešení se daná závada nachází.
Hlášení je možno přidat přes ikonu + v menu hlášení. Je potřeba definovat unikátní název závady a přidat lokalizaci výběrem z mapy. Dále je na výběr kategorie hlášení a libovolný popis. K závadě je možné připojit fotografie.
V pravém horním rohu pomocí symbolu error (vykřičník). Zde je poté možno popsat a odeslat hlášení o chybě.
Uživatel může filtrovat již vložené závady na základě jejich kategorie a stavu. V mapové prohlížečce se poté zobrazí pouze závady odpovídající daným parametrům filtru.
Správce aplikace, nejčastěji starosta nebo určený zaměstnanec úřadu, musí každou závadu schválit. Tím je eliminováno vkládání závadného, nerelevantního či duplicitního obsahu do veřejného přístupu modulu hlášení závad.
Závada, která byla již uložena upravit z důvodu schválení správcem nelze.
Hlavním přínosem aplikace je zefektivnění zjišťování a řešení problémů v obci. Aplikace SOiKA je propojená s modulem hlášení závad mapové aplikace WEGAS. Modul slouží pro zaznamenání závad a nedostatků v obci za pomoci občanů. Ti tak rychle a efektivně předají danou informaci o závadě včetně popisu a lokalizace.