SOiKA

Pomáhá řešit potíže ve vaší obci.

SOiKA - pomocník s obecními problémy

SoiKa je mobilní aplikace umožňující efektivně řešit a mapovat závady na území vaší obce a vašeho města. Občané jsou zapojení aktivně do dění v obci a mohou tak nahlásit jakoukoliv závadu či nedostatek, přičemž všechny hlášení jsou jednoznačně lokalizována a podložená fotografií. Dohledání je tak pro obec velmi snadné a účinné.

SoiKa byla vyvinuta v České republice. Díky tomu je celá aplikace v češtině a slovenštině a je k dispozici i česká zákaznická podpora.

Chcete zapojit občany do vylepšení obce?

Chcete umožnit občanům možnost podílet se na budování obce? S touto možností Vám může aplikace SOiKA pomoci.

Občané vám mohou pomocí této aplikace sdělovat podněty pro odstranění nedostatků na území vaší obce. Tyto podněty jsou při provedení hlášení roztříděny do předem stanovených kategorií. Budete mít tak přehled o závadách a jejich stavu, tedy ať už jsou ve stavu řešení, ve stavu úspěšně vyřešeny nebo jsou zatím pouze nahlášeny. Veškerá hlášení jsou schvalována ze strany obce. Nemůže tedy nastat možnost, že by uživatelé sdíleli v aplikaci nevhodný obsah.

Potřebujete informovat občany?

Konají se na území vaší obce kulturní akce nebo potřebujete občany informovat o dopravních omezeních či odstávkách vody? Aplikace SOiKA vám může pomoci.

K upozornění na tyto události aplikace nabízí přidání obecního hlášení. Následně všem uživatelům aplikace přijde na jejich zařízení notifikace. Snadno a zdarma se poté uživatel o chystané akci dozví.

Další naše služby

Společnost ENVIPARTNER, s. r. o. již přes 10 let poskytuje široké spektrum služeb, které se věnují dotačnímu poradenství, krizovému řízení, vodohospodářským studiím, strategickým dokumentům, pasportizaci a vývoji GIS aplikací na míru.

Mezi hlavní produkty společnosti patří: